Çocuk ve Çocukluk Kültürü

J. J. Rousseau (1889), Emile ya da Eğitim Üzerine adlı kitabında şöyle der: İnsanlar, insan olun; bu sizin ilk görevinizdir. Her durumda, her yaşta, insana yabancı olmayan her şeyde insan olun. Sizin için insanlık dışında hangi bilgelik vardır? Çocukları sevin; oyunlarını, zevklerini, sevimli içgüdülerini destekleyin. İçinizden hanginiz gülümsemenin dudaklardan eksik olmadığı ve ruhun hep huzur…

Toplumsallık ve Oyun İlişkisi

Çocuklar, oyun yoluyla toplumsal kuralları öğrenirler. Toplumsal dinamiklerin değişmesi, çocukluk imgesine ve dolayısıyla oyun kavramının da değişmesine neden olmaktadır. Teknoloji, endüstrileşme, kentleşme, küreselleşme ve tüketim kültürünün değişimi gibi faktörler, oyun kavramına etki etmektedir. Denzin’e göre (1975), toplumsallaşma, bireyin başkalarının tutum ve davranış çizgilerini alması ve bunlarla hareket edebilmesi için kademeli olarak yetiştirme kabiliyetini temsil etmektedir.…

Oyun ve Oyunun Kültür Yaratıcı İşlevi

John Newson ve Elizabeth Newson, oyun ve oyuncak ayrımını şöyle belirtmektedirler: “Oyun, öncedir ve oyuncak, oyunun ardından gelir (Newson ve Newson’dan aktaran İnal, 2005, s. 253). Bu durum, oyunun herhangi bir oyun aracına ihtiyaç duymadan gerçekleşebileceğini açıklamaktadır. Gelişmiş toplumlarda, çocuğun korunması üzerine ortaya konulan düşünceler üzerine 1959 tarihli BM Çocuk Hakları Bildirgesi’nde yer alan 7.…

Oyun Araçları ve Oyuncak

Toplumların değişim süreçlerini anlamlandırmak için, o toplumlardaki çocuk imgelerini incelemek oldukça önemlidir. Çocuk kültürünü simgeleyen bu imgelerin en önemlilerinden biri de oyuncaklardır. Kuspit’e göre (2006/2010), en ilkel, ham, akli dengeden yoksun sanat eseri oyuncaktır (Kuspit, 2006/2010, s. 130). Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişmeler, her şeyde olduğu gibi oyuncakta da farklılıklar yaratmaktadır. Çocuk, çevresinde bulunan her…